นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 259080
Page Views 551150
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพาฝัน ศรีวงษ์
ครู

นางสาววัชรี เดชน้อย
ครู

นางปิยะรัตน์ สิงหทองกูล
ครู

นางอัสริยาภรณ์ สีโท
ครู

นางวิมลรัตน์ ชัยภูมี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนงนุช ดาวแก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวิภาภรณ์ ป้องภักดี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี