นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 258942
Page Views 551009
 
กองคลัง

น.ส.อานุถร ต้นศรีนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายกิตติโรจน์ ปากะบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอาริสา แวงคำ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนราทิพย์ กุลจันทะ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุดารัตน์ บุญเที่ยง
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสรัญญา แก้วลา
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเรณู เดชน้อย
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี