นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 259012
Page Views 551081
 
คณะผู้บริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ


เลขานุการนายก


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
เบอร์โทรศัพท์ 0879375645

นายประมาณ เรืองสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0836784622

น.ส.อานุภร ต้นศรีนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 0872140971

นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ประสพ
นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 0885616115

นายอัศวเดช สิทธิสาร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี