นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 258890
Page Views 550953
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ) ( (28 ต.ค. 3103 | อ่าน 227 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านแวง-บ้านนาแมน บ้านแวง หมู่ที่ 6 วิธีคัดเลือก ( (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.2068 บ้านแวง-บ้านกลางน้อย บ้านแวง หมู่ที่ 6 วิธีคัดเลือก ( (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 75 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๖๔ ( (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประกาศ เรื่อง แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง))
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
แบบ บก 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านแวง-บ้านนาแมน บ้านแวง หมู่ที่ 6 ( (21 ก.ย. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง))
แบบ บก 01 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.2068 บ้านแวง - บ้านกลางน้อย บ้านแวง หมู่ 6 ( (21 ก.ย. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง))
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแวง-บ้านนาแมน หมู่ที่ 6 ( (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 65 ครั้ง))
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.2068 บ้านแวง-บ้านกลางน้อง หมู่ที่ 6 ( (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 64 ( (05 ก.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยยายตุ้ย บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ( (22 มิ.ย. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยหน้าวัดภูทอง บ้านภูทอง หมู่ที่ 11 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ( (16 มิ.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ ซอยข้าง อบต.บ้านผือ บ้านแวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ( (16 มิ.ย. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ ซอยหลวงพ่อนาค 2 บ้านแวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ( (14 มิ.ย. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยโชคชัย บ้านโนนวารี หมู่ที่ 9 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ( (09 มิ.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
แบบ บก 01 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง ซอยมิยาซาว่า บ้านโนนวารี หมู่ที่ 9 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ( (09 มิ.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
แบบ บก 01 โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กภานในหมู่บ้าน สถานที่ ซอยหลวงพ่อนาค 3 บ้านแวง หมู่ที่ 6 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ( (04 มิ.ย. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
แบบ บก 01 โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กภานในหมู่บ้าน สถานที่ ซอยข้างวัดสระแก้ว ริมถนนบ้านพลับ-บ้านแวง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ( (04 มิ.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
แบบ บก 01 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สถานที่สายทางจากสะพานห้วยงาว ถึงนายายไวพจน์ บ้านโนนวารี หมู่ที่ 9 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ( (01 มิ.ย. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง))
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี