นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 259032
Page Views 551102
 
 ยินดีต้อนเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) (10 พ.ย. 2564 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านแวง-บ้านนาแมน บ้านแวง หมู่ที่ 6 วิธีคัดเลือก (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.2068 บ้านแวง-บ้านกลางน้อย บ้านแวง หมู่ที่ 6 วิธีคัดเลือก (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 (30 ก.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ (30 ก.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง)
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 (03 ก.ย. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม (03 ส.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านผือ (21 ก.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ) (28 ต.ค. 3103 | อ่าน 185 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านแวง-บ้านนาแมน บ้านแวง หมู่ที่ 6 วิธีคัดเลือก (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.2068 บ้านแวง-บ้านกลางน้อย บ้านแวง หมู่ที่ 6 วิธีคัดเลือก (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๖๔ (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง)
แบบ บก 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านแวง-บ้านนาแมน บ้านแวง หมู่ที่ 6 (21 ก.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
แบบ บก 01 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.2068 บ้านแวง - บ้านกลางน้อย บ้านแวง หมู่ 6 (21 ก.ย. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแวง-บ้านนาแมน หมู่ที่ 6 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.2068 บ้านแวง-บ้านกลางน้อง หมู่ที่ 6 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
when they have money Hunitm 01 ธ.ค. 2564
การเรียนสมัยนี้เริ่มเปลีี่ยนเเปลง กัสสนา 30 พ.ย. 2564
There are so many interesting SOmeone 05 พ.ย. 2564
Trading stocks or cryptos Yueru 05 พ.ย. 2564
Sometimes doing things Ratata 24 ต.ค. 2564
บางครั้งการได้นั่งทำอะไรคนเดียว Someponing 24 ต.ค. 2564
โควิดประเทศไทย Art123456 19 ต.ค. 2564
คลายล๊อกดาวน์ A112233 12 ต.ค. 2564
การได้ทำสิ่งที่ชอบบางครั้งมันก็มีคามสุข ๋Jummkoi 09 ต.ค. 2564
During the Covid era Unity 09 ต.ค. 2564
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (23 เม.ย. 2563 | อ่าน 90 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (05 พ.ย. 2561 | อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (19 ต.ค. 2560 | อ่าน 221 ครั้ง)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานโครงการจัดการเลือกตั้ง 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (03 ต.ค. 2560 | อ่าน 172 ครั้ง)
 
แผนจัดหาพัสดุ ปี2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด6 (10 พ.ย. 2560 | อ่าน 375 ครั้ง)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด5 (10 พ.ย. 2560 | อ่าน 337 ครั้ง)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด3 (10 พ.ย. 2560 | อ่าน 666 ครั้ง)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด2 (10 พ.ย. 2560 | อ่าน 427 ครั้ง)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด1 (10 พ.ย. 2560 | อ่าน 442 ครั้ง)
 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ป.ป.ช.
ขอเชิญชวนประชาชนในเขต อบต.บ้านผือ ร่วมตอบแบบสอบถาม สำนักงาน ป.ป.ช.เพียงสแกน QR Code ตามภาพและกรอกเลขบัตรประชาชนของท่าน ขอขอบพระคุณมากในความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม หมดเขตภายใน 30 พฤศจิกายน 2561 นี้ (09 พ.ย. 2561 | อ่าน 374 ครั้ง)
 
ตอบแบบสอบถาม ITA
ลิ้งค์สำหรับแสดงในหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) (30 ก.ย. 2563 | อ่าน 82 ครั้ง)
ท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ (12 มิ.ย. 2562 | อ่าน 214 ครั้ง)
 
http://messages/t/111588290986393

    ธันวาคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี