นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 258962
Page Views 551030
 
แผนดำเนินงานประจำปี
ประกาศแผนดำเนิงานประจำปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.19 KB

แผนการดำเนินงาน++ปี2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.3 KB

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.86 KB

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 539.43 KB

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 468.89 KB

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านความมั่นคง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.84 KB

๔.  ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.52 KB

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.05 KB

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการกีฬาและสาธารณสุข
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.38 KB

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.45 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.31 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.25 KB

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี