นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 259070
Page Views 551140
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  ประจำปี 2561 - 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 561.39 KB

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันดารทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.01 KB

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.1 KB

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 369.8 KB

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.08 KB

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.52 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.82 KB

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี