นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 258969
Page Views 551037
 
แผนพัฒนา อบต.
แผนสามปี  2560-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.48 KB

ขอเสนอทำแผนต่อนายก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.2 KB

บัญชีโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.48 KB

แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 681.96 KB

รายละเอียดโครงการพัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.94 KB

ส่วนที่ 5 - 6 แผนพัฒนา 3 ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.64 KB

แผน 5 ปี 2561 - 2565 ผ.02
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.24 KB

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี