นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 258907
Page Views 550970
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

                              เมืองท่องเที่ยงเชิงศิลปวัฒนธรรม  เกษตรกรรมปลอดสารพิษ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมบริการ ประชาชนแข็งแรง  ชุมชนเข้มแข็ง

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี